Fitxa Film

Pantall Hall - proposa Propone

Trotzdem Danke (Grącies igualment)
Mischa Leinkauf
Alemanya, 2006
MiniDV PAL (Video). 6min. Color


Sinopsis: Armats amb tan sols un cub d’aigua, ens vam enfrontar a la presumida mentalitat alemanya, provant un cop més que Berlín pot ser pobre però continua essent extremadament "sexy".