Fitxa Film

Pantall Hall - proposa Propone

...nästan som en i familjen (...quasi com de la família)
Astrid Göransson
Suècia, 2007
MiniDV PAL (Video). 10min. B/N


Sinopsis: El meu punt de partida són les 30 cartes que Anna-Helèn va escriure a la seva germana gran Clary a Rickarum.

Anna-Helèn era la filla d’un granger de Bjärehalvön. Amb 19 anys va tenir l’oportunitat de viatjar per a conviure amb la família de la cantant d’òpera Stiebel i “practicar” en una casa de ciutat d’Estocolm.

Suposadament, havia de ser tractada com un membre més de la família. Es va convertir en la criada. Era 1933. Anna-Helèn és la meva mare; va morir el 1997.