18 - 24 novembre 2013
L'Alternativa Professionals (IFN)

L'Alternativa Professionals (IFN)

Presentació

L'Alternativa Professionals (IFN) és l'espai dedicat als professionals del cinema independent internacional impulsat per La Fàbrica de Cinema Alternatiu.

Al llarg de l'any crea vincles entre professionals perquè les pel·lícules i els projectes independents tinguin visibilitat més enllà de l'Alternativa.

Durant el festival, acredita els professionals (docents, productors, distribuïdors, programadors i exhibidors de cinema) i els ofereix un espai per veure les obres seleccionades, paral·lelament a la seva projecció a les sales.

També, en cada edició, l'Alternativa Professionals (IFN) organitza una jornada focalitzada en una temàtica d'interès. Aquest any tornem a convocar els professionals de totes les branques del cinema per participar en la jornada La coproducció, clau per al cinema independent, en què es debatran i analitzaran models de producció i finançament amb experts invitats.

A més a més, en aquesta edició, l'Alternativa Professionals (IFN) concertarà sessions d'assessorament per a projectes en fase de producció que han estat seleccionats en una convocatòria prèvia.

L'Alternativa Professionals (IFN)