16-22 novembre 2015

L'Alternativa Activitats

Taller 16 mm B/N

L'Alternativa Activitats » Taller 16 mm B/N

En la creació cinematogràfica, tots els processos són controlats pels cineastes llevat del revelatge de la pel·lícula, un fet que impossibilita experimentar amb les qualitats estètiques del format analògic.

Les tècniques de revelatge artesanal permeten l’exploració sobre la resposta de la llum i els seus (d)efectes en el moment de l’“alquímia fílmica”, fent més estreta així la relació íntima que manté el cineasta amb la pel·lícula.

El taller proposa la realització d’un film col·lectiu rodat amb una càmera Bolex 16 mm per després posar en pràctica diversos processos de revelatge: el desenvolupament en negatiu, reversible-inversible i altres mètodes experimentals.

Més informació: Crater-Lab

INFORMACIÓ

Dissabte 7 i diumenge 8 de novembre, de 10 a 20 h
Lloc: Crater-Lab
Preu: 80 € (materials i equips inclosos)
Inscripció prèvia a: [email protected]

Amb la col·laboració de

Aquesta activitat complementa la secció paral·lela Laboratoris col·lectius independents.