16-22 novembre 2015

L'Alternativa Hall

Hall Convida

Docuwebs

Dues cites amb el documental interactiu o web documental, aquesta nova forma de cinema d'allò real “ que va més enllà del paradigma cinematogràfic i s'interna en el nou territori d'Internet” (J.M. Català).

Sesión 1 (45') 17/11 18.15 h

La realitat es transforma, i les eines capaces d'explorar-la i representar-la canvien. El cinema documental expandit pot articular d'una nova manera els factors que integren aquesta realitat, a través del concepte general d'assaig i per mitjà de dispositius que van des del docuweb a les instal·lacions amb què té relació, passant pel documental d'animació i la novel·la gràfica documental, així com altres modalitats transmediàtiques. Tot això acaba alimentant les webs documentals, on s'acaba configurant el que podríem denominar una escriptura de la visió.

Presentació: Josep Maria Català (UAB)

Amb la col·laboració de:

Sesión 2 (15') 22/11 18 h

Un webdoc és un documental interactiu que incorpora continguts en formats diversos, des de vídeos i imatges a enquestes i qüestionaris que interpel·len l'espectador. Es tracta d'un producte interactiu perquè són precisament les respostes i decisions de l'usuari a les qüestions que se li plantegen durant aquesta “experiència” les que marquen el desenvolupament de la història. Un equip multidisciplinari treballa en la conceptualització i la investigació del tema, el guió, el rodatge i la posterior producció per crear una experiència documental interactiva.

Presentació: Neus Ballús (UPF)

Amb la col·laboració de:

Isabel Herguera e Izibene Oñederra (53') 21/11 19 h

Dos referents del cinema d'animació experimental a nivell internacional, dues artistes els treballs de les quals són emblemàtics d'allò que se'n podria dir l'esperit “Arteleku”, tant en la seva vessant col·laborativa, com en les seves estètiques autorals.

Amb la col·laboració de: