14-20 novembre 2016

L'Alternativa Paral·leles

Cinema Expandit

Cinema Expandit - Spectral Landscape 2.0

Com a continuació de les activitats al voltant de les pràctiques de cinema artesanal i d'avantguarda iniciades en el festival el 2015, enguany hem organitzat amb la col·laboració de Crater-Lab una sèrie d'activitats relacionades amb aspectes performatius del cinema, el Cinema Expandit. La força i l'interès del cinema expandit consisteixen en la combinació del seu poder visual amb les inquietuds d'altres disciplines com la música, la pintura i la performance, o posada en escena. El cinema expandit juga amb l'acció artística en directe, amb elements espontanis, compostos de multiprojeccions sobre diverses superfícies o multipantalles, i s’expandeix més enllà de la pantalla blanca, on el cineasta controla l'instrument de projecció, i el públic n’és còmplice i participa en la creació de l'obra.

La secció conté performances d'artistes internacionals provinents d'Àustria, el Canadà, Espanya, Gran Bretanya i Mèxic, i compta a més amb una taula rodona i un taller pràctic.