13-19 novembre 2017

L'Alternativa Professionals

Convocatòria per al 5è Mentoring Projects

L'Alternativa Professionals » Convocatòria per al 5è Mentoring Projects

Mentoring Projects es la trobada anual que des del 2013 organitza l'Alternativa Professionals amb l’objectiu d’impulsar la creació, la producció i la distribució d’obres audiovisuals en desenvolupament.

S’accepten projectes en fase d'escriptura, preproducció, producció o postproducció. Si és necessari, es demanarà que s’ampliï la informació dels projectes.

Mentoring Projects se celebra en el marc del Festival de Cinema Independent de Barcelona, l'Alternativa, per aprofitar la potencialitat del festival com a plataforma per donar visibilitat al cinema independent. En aquesta 24a edició, el festival tindrà lloc del 13 al 19 de novembre de 2017.

A partir d’aquesta convocatòria, se seleccionaran un seguit de projectes, als quals s’assignarà un professional, escollit específicament per poder resoldre les necessitats de l’autor, productor o distribuïdor que hagi presentat el projecte.

L’organització concertarà les sessions amb experts segons els seus criteris i tenint en compte les característiques dels projectes i dels professionals assessors assistents al festival.

Els dos representants dels projectes seleccionats per a Mentoring Projects (productor/a i director/a) rebran una acreditació professional per assistir a totes les projeccions i esdeveniments que l’acreditació els permeti.

A més a més, l’Alternativa Profesionales continua col·laborant amb el Primer Test del REC, Festival Internacional de Cinema de Tarragona, i proposarà un dels projectes seleccionats en fase de postproducció perquè participi en el Primer Test.

Mentoring Projects es durà a terme al CCCB (Centre de Cultura Contemporània de Barcelona) el 17 de novembre del 2017.

La convocatòria estarà oberta fins al 31 de juliol de 2017.

Projectes seleccionats en convocatòries anteriors: 2016 / 2015 / 2014 / 2013

Amb el suport de Catalan Films & TV.

 1. Promoure oportunitats de producció i distribució per al cinema emergent.
 2. Impulsar el desenvolupament de projectes audiovisuals innovadors a través de la trobada amb professionals.
 3. Ampliar les oportunitats de negoci internacionals per al sector audiovisual independent català.
 4. Potenciar el rol de l’Alternativa com a plataforma internacional de referència per a les relacions entre professionals del cinema independent.

La inscripció del projecte en aquesta convocatòria implica l’acceptació de les següents bases:

 1. El projecte s’ha de presentar amb les característiques que s'indiquen en l'apartat sobre la documentació necessària.
 2. Els projectes es podran presentar en català, castellà, anglès o francès. Tanmateix, es requerirà a cada projecte seleccionat una posterior ampliació redactada en anglès, que serà la llengua comuna dels experts.
 3. Per participar en la trobada no s'ha d'abonar cap import.
 4. Si el projecte és seleccionat, serà necessària la presència del director o productor del projecte durant la trobada. Es facilitaran dos acreditacions professionals per projecte.
 5. El festival sol·licitarà a les productores dels projectes seleccionats que, una vegada finalitzada la seva producció, incloguin en els seus crèdits el logo de participació en Mentoring Projects en totes les còpies que se’n facin.

Es valoraran especialment:

 1. Projectes que reflecteixin amb força el risc artístic i la singularitat més enllà de la seva envergadura pressupostària.
 2. Projectes que destaquin per l'originalitat del seu tema i del seu tractament.
 3. La possibilitat de fonts de finançament.
 4. La trajectòria professional del director o productor.
 5. Idiomes en què es pugui comunicar el director o productor.
 6. Projectes que es duguin a terme a Catalunya o que busquin coproduir amb companyies catalanes.

Convocatòria tancada.

Del 14 de juny al 31 de juliol del 2017

Patricia Sánchez ([email protected])