16-29 NOV. 2020
Presencial + Online
Informació

Covid-19. Mesures i recomanacions

MESURES I RECOMANACIONS DEL FESTIVAL PER A LA PREVENCIÓ DE CONTAGIS PER LA MALALTIA DE LA COVID-19

El Festival de Cinema Independent de Barcelona, l'Alternativa, ha establert una sèrie de mesures i recomanacions per tal d’evitar contagis de virus Sars-Covid-2 (Covid-19) durant la celebració de l’esdeveniment presencial.

Aquestes mesures i recomanacions s’apliquen a totes les activitats del Festival i a totes les persones que hi participen, ja sigui com a convidats, públic o treballadors. 

MESURES DEL FESTIVAL 

L’Alternativa 2020 seguirà els protocols d’acord amb la normativa vigent i aplicarà les següents mesures:

 • Senyalització dels espais amb mesures de prevenció i indicacions
 • Desinfecció diària de tots els espais
 • Ventilació de les sales prèviament i posteriorment als actes
 • Disposició de dispensadors de gel hidroalcohòlic a l’accés dels espais
 • Limitacions de l’aforament a un 50% com a màxim i disposició de les localitats segons la distància de seguretat requerida
 • La compra d’entrades i l’atenció als participants es fa exclusivament online
 • L’entrada de sessions de pagament, la reserva a sessions gratuïtes i les acreditacions seran nominatives i intransferibles
 • Assignació de localitat amb la compra de l’entrada
 • Es prescindeix de la taquilla presencial i només s’estableix un punt d’informació d’últim recurs
 • L’entrada i sortida de les sales es fa esglaonadament per garantir la distància de seguretat, alguns espais tenen itineraris diferents
 • Finalització de totes les activitats com a màxim a les 22.00 h (els assistents tenen marge fins les 23.00 h per retornar als seus domicilis)
 • No es disposa de cap material imprès per al públic, tota la informació està disponible online
MESURES INDIVIDUALS

Per a la seguretat de tothom cal que tots actuem responsablement. És imprescindible que tothom qui assisteixi a les nostres sessions presencials ja sigui com a convidat, públic o treballador tingui en compte la següent normativa i recomanacions:

 • Abstingueu-vos de venir si presenteu símptomes compatibles amb la COVID-19
 • Cal portar mascareta en tot moment, tant a l’interior com a l’exterior, a partir de 6 anys
 • Es recomana rentar-se les mans o fer servir gel hidroalcohòlic abans i després d’assistir a les nostres sessions
 • Mantingueu la distància de seguretat d’1,5 m, eviteu les aglomeracions
 • Està prohibit menjar i beure durant les sessions presencials
 • És imprescindible la compra d’entrada o reserva prèvia per accedir a les projeccions i activitats
 • Seieu al seient assignat i respecteu la disposició de les localitats dins les sales
 • Seguiu les indicacions del personal i la senyalètica

És responsabilitat de l’assistent portar la documentació corresponent per justificar el desplaçament de tornada al domicili si aquest es fa passat l’inici del confinament nocturn. Recomanem omplir el Certificat autoresponsable de desplaçament [https://certificatdes.confinapp.cat/#/] (marqueu, primer, la casella “Certificat de desplaçament nocturn” i, després, la casella “Retorn al domicili de centres educatius i de les activitats culturals i espectacles públics”) i tenir a mà l’entrada de la sessió. 

Aquesta normativa s’aplica al conjunt de les nostres seus i complementa la pròpia dels diferents espais. 

INFORMACIONS PER A CONVIDATS

Tota la normativa aplicada al públic general també s’aplica als acreditats i convidats del Festival.

Com a participants destacats del Festival, es demana als convidats una cura especial en el compliment de la normativa. Se’ls prega que llegeixin i interioritzin el protocol i mantinguin la prudència en tot moment, seguint les indicacions del personal durant el desenvolupament de les activitats, així com en els altres moments d’assistència al Festival. És essencial que els convidats, de la mateixa manera que els altres participants, mantinguin la mascareta en tot moment excepte en els espais on se’ls indiqui expressament que se’n pot prescindir. Es recomana a acreditats i convidats que tinguin sempre visibles els documents de la seva invitació. 

Com s’ha detallat anteriorment, aquestes mesures són: 

 • Abstingueu-vos de venir si presenteu símptomes compatibles amb la COVID-19
 • Cal portar mascareta en tot moment, tant a l’interior com a l’exterior, a partir de 6 anys
 • Es recomana rentar-se les mans o fer servir gel hidroalcohòlic abans i després d’assistir a les nostres sessions
 • Mantingueu la distància de seguretat d’1,5 m, eviteu les aglomeracions
 • Està prohibit menjar i beure durant les sessions presencials
 • És imprescindible la compra d’entrada o reserva prèvia per accedir a les projeccions i activitats
 • Seieu al seient assignat i respecteu la disposició de les localitats dins les sales
 • Seguiu les indicacions del personal i la senyalètica

Per als convidats que vinguin de fora de l’Estat espanyol és recomanable contractar una assegurança de salut relacionada amb el viatge abans de venir al Festival. És responsabilitat seva mantenir en vigor documents com la targeta sanitària europea, espanyola, o els que li permetin rebre assistència sanitària a Catalunya. 

ACTIVITATS

Els equips de direcció, programació i premsa facilitaran als convidats una relació de les activitats que tenen previstes al festival (presentacions, sessions de fotos, entrevistes, etc.). Per qualsevol dubte cal contactar amb aquests departaments.

Durant les activitats, els convidats han de mantenir la mascareta en tot moment.  

SESSIONS DE FOTOS I ENTREVISTES

Els equips de premsa i comunicació coordinen les sessions de fotos i entrevistes amb els convidats. Aquestes es faran en els espais destinats, apartats de la resta d'activitats i dels itineraris d’accés i sortida de les sales.

A les sessions de fotos es pot prescindir puntualment de la mascareta sempre que es mantingui la distància de seguretat de 1,5 m entre tots els participants de la sessió (inclòs el personal del Festival i de premsa gràfica). 

Per a les entrevistes serà obligatori l’ús de mascareta. 

MESURES DEL PERSONAL

El personal que organitza l’Alternativa 2020 i que participa de totes les seves activitats presencials seran informats del protocol, les mesures generals i la normativa a tenir en compte quan portin a terme les seves tasques. L’Alternativa 2020 no comptarà amb voluntaris.

 • El personal serà dotat amb el següent equip de protecció: 
 • Mascareta
 • Gel hidroalcohòlic a disposició exclusiva de l’equip
 • Tovalloletes de desinfecció de material compartit
 • Guants (per a les tasques de relació directa amb els participants)

Totes les activitats finalitzaran com a màxim a les 22.00 h (el personal té marge fins les 23.00 h per retornar al seu domicili). Es recomana que el personal ompli el Certificat autoresponsable de desplaçament [https://certificatdes.confinapp.cat/#/] (marqueu, primer, la casella “Certificat de desplaçament nocturn” i, després, la casella “Desplaçament per anar i tornar de treballar, i aquells derivats del propi treball”) i es facilitarà el Certificat d’empresa justificatiu, si s’escau. 

EN CAS DE CONTAGI

En cas que un participant o personal del Festival presenti símptomes evidents compatibles amb la malaltia per Covid-19, ha de prendre les mesures establertes a la normativa vigent:

 1. Aïllar-se al seu domicili o lloc de residència (o habitació d'hotel)
 2. Posar-se en contacte amb els serveis o autoritats sanitàries

Si un participant comunica aquesta situació de contagi actual o potencial, o és detectada pel personal del Festival, caldrà que aquesta persona sigui aïllada. Aquesta acció es realitzarà de manera discreta i en un lloc còmode i segur, respectant la seva intimitat. Preferiblement serà al mateix domicili o habitació d’hotel proporcionada per l’organització. La situació serà comunicada als serveis sanitaris perquè donin instruccions per seguir a partir d'aquell moment. 

Només les autoritats pertinents poden retenir la persona en aquesta situació, per tant es donarà l’opció d’abandonar el Festival prèvia signatura d’una declaració de responsabilitat i sense perjudici de les accions i mesures que l'organització del Festival es vegi obligada a dur a terme en compliment de la legalitat vigent. 

ACCÉS A LES SESSIONS PRESENCIALS

Es recomana als assistents portar les entrades al mòbil per reduir el contacte i l’ús de paper. L’entrada es pot carregar com a PDF o importar a les aplicacions Wallet o Passbook de telèfons intel·ligents. El personal de sala escanejarà el codi QR per comprovar l’entrada sense contacte.

Cal portar la mascareta i mantenir la distància de seguretat en tot moment a les cues i dins la sala. 

Cal seguir les indicacions d’itinerari i del personal de sala en tot moment. 

RETORN D’ENTRADES

Si es cancel·la alguna sessió de l’Alternativa 2020 a causa de restriccions per motius de seguretat sanitària, es farà el retorn del pagament de les entrades a la targeta amb la qual s’hagi fet la compra en un termini màxim de 15 dies.

CONTACTE 

Per a la seguretat del personal i els assistents, l’Alternativa ha limitat l’atenció presencial a les seves seus. Per qualsevol dubte, es pot contactar amb el Festival a través dels següents canals: 

Gràcies per la seva col·laboració i li desitgem un feliç festival! 

L'equip del Festival de Cinema Independent de Barcelona, l'Alternativa