L'Alternativa Hall

Presentació

L'Alternativa Hall 2014

L'Alternativa Hall ofereix diàriament hores d'intensa programació de manera gratuïta. Es tracta d'un espai dedicat a l'experimentació, un lloc que dóna suport i promou la barreja d'ambients i que, sobretot, consolida la idea de festival com a espai de celebració.

L'Alternativa Hall confecciona programacions exclusives agrupades sota el títol Hall Selecciona. A més, estableix Intercanvis de programació amb festivals afins, Convida a conèixer projectes i autors singulars, obre els seus micròfons i la seva pantalla a qui treballa sobre les Didàctiques de la imatge i promou una Pantalla lliure, en què es projecten films presentats espontàniament pels seus realitzadors durant els dies del festival.