16-22 novembre 2015

Hezurbeltzak. Una fosa común (Hezurbeltzak. Una fossa comuna)

Izibene Oñederra

País: Espanya
Any: 2007
Format: Digital
Durada: 4 min
Imatge: BN
Idioma: sense diàlegs

Sinopsi

"Hezurbeltzak" és una paraula en eusquera que no surt a cap diccionari. És una paraula inexistent per anomenar de manera despectiva els grups de gent socialment invisibles. La seva traducció literal és 'ossos negres'.